Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski - Logo - WPiA UW
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  strona główna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  forum Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  poczta dla pracowników - poczta dla studentów   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  polski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  english
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Webmaster: webmaster@wpia.uw.edu.pl
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW

 

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6
00-332 Warszawa
tel. 55-20-382, tel/fax 55-24-351, 55-20-746
email:
biblio@wpia.uw.edu.pl

Od 06.04.2007 do 11.04.2007
Biblioteka WPiA UW
będzie czynna:

06.04 (piątek)  od 8.00 do 15.00
07.04 - 09.04    nieczynna
10.04 - 11.04      od 8.00 do 15.00

Biblioteka jest czynna:

Miesiąc

poniedziałek - piątek

sobota

październik - czerwiec

800 - 2000

800 - 1500

lipiec

800 - 1500

nieczynna

sierpien

nieczynna

nieczynna

wrzesień

800 - 1500

nieczynna

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW powstała w 1963 roku z połączenia księgozbiorów poszczególnych katedr i zakładów Wydziału Prawa. Tworzyły je wydawnictwa okresu międzywojennego, XIX-wieczne i starodruki. Zbiór współczesny uzupełniany jest corocznie o ca 2000 woluminów książek i czasopism. Prenumerata bieżąca obejmuje 160 tytułów czasopism polskich i 56 tytuły czasopism zagranicznych. Starodruki znajdują się w depozycie w Oddziale Starodruków BUW. Obecnie księgozbiór biblioteki wydziałowej liczy ponad 100 000 woluminów książek i czasopism.

W bibliotece dostępne są katalogi:

  • alfabetyczny wydawnictw zwartych (zbiorów dawnych i wspólczesnych)
  • działowy
  • czasopism i wydawnictw zbiorowych
  • rozpraw doktorskich
  • szkół prawa obcego działających na Wydziale Prawa i Administracji UW
  • starodruków


Katalog on-line zbiorów Biblioteki od 1996 roku jest dostępny jest pod adresem: http://opac.buw.uw.edu.pl. Jest to wspólny katalog bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego. Egzemplarze będące w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji mają w polu lokalizacji oznaczenie „Wydział Prawa i Admin.”

Udostępnianie zbiorów ma charakter prezencyjny (wykorzystanie na miejscu), warunki wypożyczenia zbiorów na zewnątrz określa regulamin udostępniania zbiorów biblioteki oraz przepisy wypożyczeń międzybibliotecznych.

Czytelnia Profesorska dysponuje 12 miejscami i 6 stanowiskami komputerowymi. W Czytelni na miejscu jest księgozbiór podręczny, w tym wybrane, aktualnie otrzymywane przez Bibliotekę bieżące czasopisma polskie i zagraniczne oraz pełne roczniki niektórych czasopism polskich.


Czytelnia Studencka to 40 miejsc do pracy z książką oraz 40 stanowisk komputerowych. W Czytelni Studenckiej czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru (7 tysięcy książek). Jest on uporządkowany według dziedzin prawa, a w obrębie działów według sygnatur. Książki te w katalogu komputerowym mają lokalizację „Wydział Prawa i Admin. Wolny Dostęp”. Czytelnicy korzystają z nich samodzielnie, bez wypisywania rewersów, odstawiając wykorzystane publikacje na wózki biblioteczne. W wolnym dostępie w Czytelni Studenckiej jest też kilkadziesiąt najczęściej wykorzystywanych tytułów polskich czasopism prawniczych.

Na stanowiskach komputerowych w obu czytelniach dostępne sa bazy prawnicze Lex i Lex Polonica, Legalis, Prawnik i Europrawnik, baza HeinOnline oraz archiwa Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej. 

Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-15 | (c) All rights reserved. 2003 WPIA UW
Created by SYNERGIS business technology