Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski - Logo - WPiA UW
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  strona główna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  forum Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  poczta dla pracowników - poczta dla studentów   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  polski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  english
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Webmaster: webmaster@wpia.uw.edu.pl
OGŁOSZENIA
2005-03-09
Zaległe wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i naukowego

DOTYCZY ZALEGŁYCH STYPENDIÓW
DLA STUDENTÓW ST. WIECZOROWYCH
I ZAOCZNYCH

Na podstawie ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. (Dz. U nr 23 poz. 187) zaistniała możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej przez osoby, które w okresie od 1 stycznia do 17 lipca 2004 r. były studentami studiów wieczorowych i zaocznych.

Studenci, którzy nie złożyli podania w I terminie do 10.09.2004 r lub złożyli podanie po tym terminie z prośbą o przyznanie stypendium naukowego (za wyniki osiągnięte w roku ak. 2002/2003), stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, mogą jeszcze ubiegać się o przyznanie powyższego stypendium.

Podanie o przyznanie zaległego STYPENDIUM NAUKOWEGO (od średniej 4,25) należy złożyć we właściwym Dziekanacie. Wniosek o przyznanie zaległego STYPENDIUM SOCJALNEGO (dostępny w Dziekanacie lub Komisji Stypendialnej) wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Komisji Stypendialnej Samorządu Studentów WPiA,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. nr 44, I p. – budynek WPiA, -
tel. 55-20-466 (osobiście lub listownie)
w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2005 r.

Godziny dyżurów Komisji Styp.: pon. 11.40-13.15, 15.15-16.55, wt. 11.40-13.15, 15.15-16.55, śr. 9.50-11.20, czw. 11.40-13.15, 13.30-16.45, pt. 11.40-13.15

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające ilość osób w rodzinie,
  • zaświadczenia o dochodach za rok 2002 wszystkich członków rodziny z odpowiedniego urzędu skarbowego z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie społeczne,
  • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub dzieciach,
  • zaświadczenia o wysokości stałych dochodów studenta (renta, alimenty itp.),
  • zaświadczenia z urzędu pracy o wysokości zasiłku lub jego braku,
  • zaświadczenia z urzędu gminy o dochodach rolniczych (w przypadku rolników).

Próg miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wynosi 600 zł brutto.

W przypadku przyznania stypendium prosimy o niezwłoczne podanie Dziekanatowi numeru konta bankowego (Zarządzenie Dziekana WPiA), na które zostanie przesłane świadczenie.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium

pobierz


Data ostatniej aktualizacji: 30 maja 2018 | (c) All rights reserved. 2003 WPIA UW
Created by SYNERGIS business technology