Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski - Logo - WPiA UW
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  strona główna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  forum Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  poczta dla pracowników - poczta dla studentów   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  polski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  english
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Webmaster: webmaster@wpia.uw.edu.pl
SPIS PRACOWNIKÓW
dr Cezary Andrzej Banasi�ski
   adiunkt

Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego

Rzecznik dyscyplinarny d/s studentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kierownik Studiów Podyplomowych

Specjalizacja:
prawo gospodarcze
replica handbags

Telefon służbowy: (+48 22) 55 20 427

Aktualne Dyżury pracowników znajdują sie w usoswebie - link znajduje się tu


Data ostatniej aktualizacji: 30 maja 2018 | (c) All rights reserved. 2003 WPIA UW
Created by SYNERGIS business technology