Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski - Logo - WPiA UW
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  strona główna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  forum Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  poczta dla pracowników - poczta dla studentów   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  polski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski  english
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski
Webmaster: webmaster@wpia.uw.edu.pl
Stypendia
cheap inkjet paper cheap inkjet photo paper wholesale inkjet photo paper best inkjet photo paper inkjet photo paper online
Informację o przyznanym stypendium socjalnym można uzyskać w siedzibie
Samorządu Studentów WPiA ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, (stary budynek ),
tel. 55-20-466, bratniak@wpia.uw.edu.pl
W razie trudności proszę kontaktować się ze swoim Dziekanatem.
Osoby, którym zostało przyznane stypendium proszone są o jak najszybsze dostarczenie do Dziekanatu
numeru konta bankowego. Można przesłać faksem.


Stypendia wypłacane w kasie Kwestury UW, ul. Karowa 20 w - grudniu należy
odebrać w dniach od 9 do 15.12.2005 r. w godz. 9.00 - 13.00.

Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-19 | (c) All rights reserved. 2003 WPIA UW
Created by SYNERGIS business technology